Wanneer je een nieuwe baan vind bestaat er de mogelijkheid dat je onder contract komt via een payroll bedrijf. Voorheen werd payrolling met name in de horeca veel toegepast, tegenwoordig ziet men dat er in steeds meer branches van payrolling gebruik gemaakt wordt.

 

Wat is payrolling?

Bedrijven die gebruik maken van payrolling, geven de verantwoordelijkheid van het werkgeverschap uit handen, waarbij het personeel op papier in dienst komt bij een salarieringsbedrijf.

De juridische en administratieve aangelegenheden zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie wordt dan door de werkgever uitbesteed aan een payrolling bedrijf. ook afdracht van sociale premies zoals pensioenen zullen door het payroll bedrijf worden overgenomen. Wanneer een bedrijf gebruik maakt van een payroll construcktie, kan het personeel geen beroep doen op de afspraken die gemaakt zijn in de CAO van de betreffende bedrijfstak.

 

Uitzendbureau of payroll bureau?

Een payroll bureau is niet hetzelfde als een uitzendbureau. Het verschil zit hem in de werving en terbeschikkingstelling van de werknemer. Wanneer een bedrijf gebruik maakt van payrolling zullen zij het personeel zelf werven en ook inplannen. Maakt men gebruik van een uitzendbureau, dan werft het uitzendbureau de werknemers.
Payrolling wordt veel toegepast in de horeca en catering. Voor catering bedrijven is het bijvoorbeeld lastig om mensen vast in dienst te nemen. De administratieve rompslomp neemt vaak ontzettend veel tijd in beslag, waardoor een cateraar minder tijd kan besteden aan het uitvoeren van zijn/ haar beroep. Moet een cateraar plotseling event catering verzorgen, dan is het fijn om beroep te kunnen maken op personeel dat zelf geworven is, zodat de cateraar weet wat hij aan het personeel heeft.

 

Payroll voor freelancers

Payrolling wordt ook door freelancers die geen verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben gebruikt. Een payrollonderneming neemt dan een freelancer in dienst en verzorgt facturatie aan de opdrachtgever en het verwerken van de salarisadministratie. Op deze manier kan een freelancer de vrijheden van het ondernemen behouden, maar blijft hij wel zekerheden van loondienst met de daarbij komende sociale regelingen behouden.

 

Voordelen van Payrolling

Payrolling heeft voor bedrijven verschillende voordleen. Hieronder een overzicht van de voordelen van payrolling:

  • Minder werkgeversrisico’s: Werkgevers komen op papier in dienst bij de Payroll dienstverlener. Hierdoor zijn er minder arbeidsrechterlijke risico’s.
  • Geen kosten bij ziekteverzuim: De werknemers zijn in dienst van het payroll bedrijf, daarom worden ook de kosten van ziekteverzuim overgenomen.
  • Lagere personeelskosten: Er kan aanzienlijk op loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en ziektekosten worden bespaard.
  • Mogelijkheid om flexibel met personeel om te gaan.
  • Minder administratieve werkzaamheden.