Een bouwprojectmanagement voor de bouw zorgt er voor de dat samenwerking tussen diverse aannemers zo soepel mogelijk verloopt.
Meestal voert de projectorganisatie ook de bouw uit.

 

Deze tak van management is betrokken vanaf het aller eerste begin van de bouw tot aan de oplevering. Hij is als het ware een regisseur van het bouwproces. Hij stuurt diverse partijen aan, houd het overzicht en coacht de bouwregisseur namens de opdrachtgevers.
De belangrijkste factoren van projectmanagement zijn acties, kwaliteit, tijd, risico en geld. Ook het selecteren en aandragen van opdrachtgevers is een taak voor de projectmanagement. Voordat een project wordt gestart zijn zal er altijd eerst een duidelijk plan worden opgesteld.
Dit plan heet een projectplan waar de projectorganisatie, de planning en de risico’s in worden beschreven. In dit vroege stadium valt meestal ook te bepalen of het budget voor het project toereikend is.
De volgende stap zal zijn de benodigde architecten en adviseurs benaderen. Daaropvolgend kan er een ontwerp worden gemaakt die voldoen, aan de door de, opdrachtgevers vastgelegde criteria. Deze bestaan uit eisen, wensen, budget en de planning. Na goedkeuring hiervan zal er een aanbesteding komen en diverse contracten worden gesloten met leveranciers en uitvoerders.
Tijdens de bouw heeft de projectmanagement ook de directie over de bouw en zal worden gecontroleerd of de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de afspraken.

 

bouw