Iemand wordt onder bewindvoering gesteld wanneer de indruk bestaat dat de betrokken persoon in mindere mate of niet zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen.
Volgens de Nederlandse wet is een persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt volwassen, mondig en verantwoordelijk voor de eigen daden en het eigen handelen.

 

Wanneer dat niet zo is kan men bewindvoering aanvragen via een formulier . Die aanvraag zal in de meeste gevallen worden ingediend door derden, familieleden, gezinsleden, de voogd wanneer het gaat om een minderjarige of zelfs de huidige provisionele bewindvoerder.

 

De bedoeling bij het aanvragen van vrijwillige bewindvoering is meestal een financiële regeling bij hoge schulden of een onvermogen de eigen financiën te beheren. Bewindvoering gaat wat verder dan een normale schuldenregeling waarbij alleen afspraken gemaakt worden.

De bewindvoerder heeft het beheer over alle financiele activiteiten van de betrokken persoon, zonder uitzondering. De persoon kan en mag geen afspraken meer maken waar geld bij betrokken is en geen contracten meer tekenen zonder de bewindvoerder. De bewindvoerder verplicht zich alle rekeningen te voldoen en er voor zorg te dragen dat de betrokkene genoeg geld heeft voor het normale levensonderhoud.

Wanneer u hoge schulden hebt en denkt te weten dat de oorzaak van die schulden ligt in een geheel of gedeeltelijk onvermogen om uw financiële zaken te regelen, dan kan een vrijwillige bewindvoering voor u een oplossing brengen.
Want hoewel de rechter wel een bindende uitspraak doet die bewindvoering oplegt hebt u meer mogelijkheden voor een eigen inbreng.

U kunt wel afspraken maken met de bewindvoerder over bepaalde wensen. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld wel een abonnement zou kunnen aanhouden wanneer daar iets tegenover staat. In de meeste gevallen zal er eerder sprake zijn van budgetbeheer waarbij een overzicht gemaakt wordt van de maandelijkse inkomsten en uitgaven.

 

Het bewind gedeelte bestaat in die gevallen uit de controle op die inkomsten en uitgaven. Er wordt een aantal bindende afspraken gemaakt die tot doel hebben de rekeningen te betalen, een bepaald bedrag aan de betrokkene uit te betalen en te zorgen voor een stabiele financiële situatie in de toekomst.
Die stabiliteit geeft de betrokkene de rust en de tijd om ook andere problemen aan te pakken en op te lossen, hierdoor hoeft hij ook niet in stress therapie. Daarom is een vrijwillige bewindvoering bijvoorbeeld ook heel geschikt voor mensen met verslavingsproblemen.

 

hand-351277_960_720