Medewerkers moeten rapporteren aan hun leidinggevende, maar in veel bedrijven mist de controle van de leidinggevende wel eens. Zeker wanneer dit een direct lid van de directie is. Wordt de directie wel gecontroleerd op goed functioneren? In de directiebeoordeling binnen ISO 9001 wordt dit getoetst. Maar wanneer u deze certificering niet hebt, kunt u toch achterhalen of een leidinggevende zijn of haar werk goed doet. In dit artikel leest u de eigenschappen van een goede leidinggevende.

 

Mensen verlaten geen bedrijven, maar managers

Bovenstaande uitspraak hebben we allemaal vaker gehoord en misschien ook wel verlaten. Een goede manager of leidinggevende is dus cruciaal voor je bedrijf. De volgende eigenschappen hebben goede leidinggevenden:

  • 1) Een goede manager doet niet aan micromanagement en geeft medewerkers voldoende vrijheid om zelf met nieuwe ideeën te komen en hun eigen werkwijze te ontwikkelen. Een goede manager doet dat door zijn medewerkers de juiste tools en begeleiding te geven.
  • 2) Fouten zijn geen ramp. Wanneer zich problemen voordoen of een medewerker een fout heeft gemaakt, probeert een goede manager dit altijd te zien als leermoment en gedraagt zich als coach om ervoor te zorgen dat de medewerker hiervan leert. Dit zorgt er ook voor dat medewerkers niet bang zijn om een fout te melden, zodat het bedrijf snel kan handelen.
  • 3) Een goede manager zorgt ervoor dat medewerkers zich veilig voelen. Ze worden niet uitgelachen of voor schut gezet wanneer ze een fout maken.
  • Goede managers zijn zelf ook productief en maken de mensen om hem heen beter.
  • Een goede manager kan goed communiceren: zowel luisteren als delen. Complimenten worden oprecht en vaak uitgedeeld, maar ook noodzakelijke feedback wordt gegeven. Zo wordt er altijd gecommuniceerd hoe de zaken ervoor staan.
  • 4) Goede managers zijn ook betrokken bij hun medewerkers. Er wordt goed gekeken naar loopbaanontwikkeling en helpen altijd bij het bereiken van hun doelen.
  • Een goede manager heeft natuurlijk ook een duidelijke visie en communiceert deze, zodat het hele team weet waar ze heen gaan. Ook worden realistische verwachtingen van strategieën gedeeld en welke rol ieder teamlid hierin heeft.
  • 5) Een goede manager adviseert het hele team en is altijd op de hoogte van dagelijkse bezigheden en uitdagingen van zijn medewerkers.
  • 6) Goede managers zetten geen competities op en werken juist goed samen met andere teams binnen het bedrijf, zodat dit het bedrijf als geheel ten goede komt.
  • 7) Tot slot is een manager natuurlijk altijd nog een leidinggevende en moet hij dus ook goed knopen kunnen doorhakken. Vervolgens zorgt een goede manager ervoor dat iedereen zijn keuzes begrijpt en is daar transparant over.