Onderhandelen in deze huidige tijd

Onderhandelen betekent ook wel dat je ‘probeert het met elkaar eens te worden over iets.’ Hierbij wordt er gekeken naar hoe verschillende belangen en meningen van beide partijen zoveel mogelijk gematcht kunnen worden. Hierbij wordt er gezocht naar oplossingen die voor beide kanten goed kunnen zijn. Hierbij is creativiteit vereist om tot alternatieve mogelijkheden te kunnen komen. Hierbij zorgt de uitkomst van onderhandelingen voor een duidelijkheid voor beide partijen.

Bij onderhandelen spelen verschillende factoren een rol, zoals bekijken wat de posities van de onderhandelaars zijn, en na te gaan wat de verhouding onder elkaar is. Zijn ze bijvoorbeeld gelijkwaardig in functie of is er sprake van een leidinggevende waarbij macht een rol speelt? En is de sfeer onder hen goed en is de tijdsdruk van belang? En hoe belangrijk is het onderdeel waar de onderhandelingen over gaan?

 

Onderhandelen over salarishoogte

In het geval van onderhandelen over salaris is het belangrijk om met een paar zaken rekening te houden. Zo is het belangrijk voordat je er over begint tegen je leidinggevende, na te gaan of de betreffende functie wel in een cao valt. Als dit het geval is zitten de salarisspecificaties vaak vast aan bepaalde schaalniveaus, en is het vaak niet mogelijk hier boven te gaan zitten. Als de functie niet onder een cao valt, kan er elders een indicatie verkregen worden hoeveel salaris er gevraagd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld via een online salariskompas, waar je kunt achterhalen wat redelijk is om te vragen voor de functie in combinatie met de betreffende ervaring.

Via LearnIt kun je een cursus onderhandelen volgen. Hier leer je over verschillende onderhandelingsprocessen en en de rol van emoties binnen dit onderwerp. Er is op de website een gratis PDF te downloaden, of je kunt er voor kiezen samen met een trainer aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op Cursus onderhandelen.