Vacatures

Vele links naar vacaturesites met vacatures, banen, stages en bijbanen. Zoek een baan, flexibel werk, tijdelijk werk of een vaste baan.

Lees meer..
Werving & Selectie

Diverse links naar Werving & Selectie websites. Informatie en uitleg over Werving & Selectie.

Lees meer..
Opleiding

Informatie over verschillende opleidingen en het volgen van een opleiding, cursus, workshop of een training.

Lees meer..

Veel geld naar langdurige zorg

In verhouding met veruit de meeste andere landen in Europa, is Nederland een stuk meer kwijt aan langdurige zorg voor 50 plussers.

 

Dat heeft te maken met de hoge uitgaven aan zorg in tehuizen, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau in een plan dat vrijdag 6 juni uitgebracht werd.

 

Hoge kosten langdurige zorg in Nederland in vergelijking met Europese landen

Onder langdurige zorg valt de hulp die wordt verleend aan mensen die vanwege een slechte gezondheid voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben omdat zij hun dagelijkse bezigheden niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. In 2010 was Nederland 4,8 procent van het bruto binnenlands product kwijt aan langdurige zorg. Het gemiddelde dat hieraan besteedt werd in Europa lag dat jaar echter op 3,4 procent.

 

2,6 procent van het bruto binnenlands product wordt aan tehuizen besteed, terwijl dat in Europa slechts 0,8 procent is. Omdat in Nederland veel ouderen in verzorgingstehuizen zitten, wordt er minder besteedt aan thuiszorg organisaties zoals Zuidzorg.

 

Omdat er steeds maar veranderingen in de zorg zijn en er steeds verder bespaard moet worden, zullen ouderen steeds langer thuis moeten blijven. Door de toenemende vergrijzing zullen de kosten van thuiszorg de komende jaren aardig gaan nemen. Men verwacht dat de stijging nog sterker zal zijn dan in Italie en Duitsland waar al een groot deel van de bevolking is vergrijsd.

 

De grote verschillen in kosten hebben ook te maken met het feit dat men in Zuid- en Oost-Europa de langdurige zorg van familie vaak zelf op zich neemt. Ondanks dat in Nederland 50-plussers nog net zo vaak familie hebben als in deze landen, wordt er hier toch vaker gekozen voor verzorgingstehuizen. Kinderen wonen in deze landen ook vaak nog thuis, waardoor zij hun ouders kunnen verzorgen en tevens is er door de overheid geen hulp beschikbaar. Hierdoor neemt de familie automatisch de zorg op zich.

 

Het komt in Nederland vaak voor dat ouderen zowel betaalde en onbetaalde hulp krijgen van mantelzorgers. Deze twee hulpvorrmen zouden elkaar goed kunnen aanvullen. Door meer hulp van mantelzorgers kunnen de zorgkosten uiteindelijk verlaagd worden.