Vacatures

Vele links naar vacaturesites met vacatures, banen, stages en bijbanen. Zoek een baan, flexibel werk, tijdelijk werk of een vaste baan.

Lees meer..
Werving & Selectie

Diverse links naar Werving & Selectie websites. Informatie en uitleg over Werving & Selectie.

Lees meer..
Opleiding

Informatie over verschillende opleidingen en het volgen van een opleiding, cursus, workshop of een training.

Lees meer..

Veiligheid op het hoogste niveau voor zwenkkraan, wandzwenkkraan en portaalkranen

Er zijn geen mitsen en maren als het gaat om de veiligheid van de vele soorten kranen en hoogwerkers. Omdat vallende lasten of zelfs een vallende kraan rechtstreeks mensenlevens in gevaar brengen. Daarom zijn regelmatige functie- en veiligheidsinspecties een vereiste voor een veilige werkomgeving.

 

Elke kraan moet worden geïnspecteerd

Zo moet de exploitant een acceptatietest volgens de erkende regels der techniek uitvoeren voordat de kraan voor de eerste maal in bedrijf wordt gesteld, tenzij dit al door de fabrikant is gedaan. Daarna moeten de kranen worden gekeurd met tussenpozen van ten hoogste één jaar en na wijzigingen waarvoor keuring van een keurmeester is vereist (b.v. verbouwing).

Tests vóór de eerste inbedrijfstelling of na wijzigingen waarvoor tests nodig zijn, moeten worden uitgevoerd door een deskundige.
Periodieke keuringen moeten naar behoefte, maar ten minste eenmaal per jaar, door een deskundige (gekwalificeerd persoon) worden uitgevoerd. Torenkranen moeten ook door een deskundige worden geïnspecteerd telkens wanneer zij worden opgebouwd of omgebouwd.
Autolaadkranen, motorisch aangedreven torenkranen en mobiele kranen, mobiele motorisch aangedreven boortorenkranen moeten ten minste om de 4 jaar door een deskundige worden gekeurd.
Oudere kranen van de bovengenoemde categorieën hebben na verloop van tijd kortere voorgeschreven inspectie-intervallen.

 

Wat zijn de uitdagingen?

Soms is het niet helemaal duidelijk welke tests op de respectievelijke kranen van toepassing zijn en wie ze mag uitvoeren. In geval van twijfel is het goed om aan dit aan specialisten (vooraf) te vragen. Er zijn in feite drie verschillende testvoorschriften in wettelijke zin. Voor kranen die eerst op een voertuig worden gemonteerd of in een gebouw worden geïnstalleerd en vervolgens hun functionele capaciteit krijgen, is vóór de ingebruikneming een aanvaardingstest voorgeschreven overeenkomstig. Kranen waarvoor een verklaring van overeenstemming voor het geheel geldt (b.v. torenkranen) en die ter plaatse uit hun afzonderlijke onderdelen moeten worden geassembleerd, moeten na de bouw aan een keuring worden onderworpen alvorens zij in bedrijf worden gesteld. In ieder geval moeten alle kranen periodiek worden gekeurd.

 

Wie zijn bijvoorbeeld betrokken bij kraaninspecties?

Kraaninspecties hebben met name betrekking op alle ondernemingen die mobiele kranen op bouwplaatsen (laadkranen op vrachtwagens, mobiele kranen, torenkranen) of permanent gemonteerde kranen in bedrijfsgebouwen (binnenkranen, portaalkranen, zwenkkranen, wandzwenkkranen) exploiteren.

 

keurmeester